70 x100 cm, acryl en olieverf op doek

Ieder moment is een keuzemoment waarin we onbewust, bewust, intuïtief beslissen rechts of links te gaan, of niet te gaan. Een oponthoud, slechts één nanoseconde soms, dat onbetekenend én allesbepalend kan zijn. Een cesuur in het perpetuum mobile van de tijd.
In het ballet ‘Four Movements to the Music of Steve Reich’ laten dansers één eenvoudige beweging met minieme variaties verglijden tot een complex spel van voortdurend wisselende vormen. Telkens opnieuw maken zij de individuele keuze om patronen te herhalen, te versnellen of te vertragen en om zo een landschap te doen ontstaan van klank en beweging.
Bestaat er een mooiere metafoor voor onze verbazingwekkende worstelingen met de lichtheid van het bestaan?

♪ Steve REICH, Violin Phase, 1967